REALIZACE ZAHRAD od A do z

- projektování zahrad
- drobné stavební práce: opěrné zdi, chodníky
- kácení strom?/strong> i v omezených prostorách 
- výsadba strom?/span>
- sečení a údržba
- terénní a sadové úpravy
- prořezání strom?a jiné řezy
- oplocení pozemk?
- automatické závlahy
- pergoly, altány
- jezírka, bazény

 

plants